Jak řešit potíže spojené s histaminovou intolerancí

Mnoho lidí v Česku trápí potíže spojené s konzumací různých druhů potravin. V některých případech jde o potravinové alergie, v jiných o potravinové intolerance, které způsobují mnoho zdravotních komplikací. Jednou z nich je tzv. histaminová intolerance (HIT), která v trvalé formě postihuje 1 až 3 % populace. Přechodná forma však může potrápit kohokoliv. Hlavní lékař polikliniky Doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc. poradil, jak lze histaminovou intoleranci odhalit a zdravotní problémy odstranit.

No items found.

Mezi potravinovou alergií a potravinovou intolerancí je značný rozdíl. V případě alergie stačí člověku požít jen malé množství alergenu a okamžitě se projeví nepříjemné symptomy, které se rychle rozvíjejí a mohou být i životu nebezpečné. Nicméně pravá potravinová alergie je v dospělém věku poměrně vzácná. Nejčastěji se jedná o alergii na ořechy, ovoce a zeleninu spojenou s alergií na pyly. Alergická reakce organismu je vyvolána imunitním systémem, konkrétně produkcí IgE protilátek. Diagnostiku alergií proto vždy řeší alergolog, resp. imunolog, a to pomocí krevního nebo kožního testu, který detekuje protilátky IgE. „Potravinová intolerance má příznaky velmi podobné alergii, ale imunitní systém na ni nemá vliv. Symptomy jsou závislé na velikosti dávky přijaté látky a mohou být delší dobu latentní, dokud se neprojeví, což může trvat až několik týdnů, měsíců či let. Diagnóza se potvrdí laboratorním stanovením aktivity enzymu diaminooxidázy (DAO),“ informoval Doc. Jan Kábrt. Mezi časté potravinové intolerance patří rovněž nesnášenlivost laktózy, lepku nebo histaminu. Všechny dokážou způsobit mnoho zdravotních obtíží, které mohou lidem výrazně zkomplikovat život.

Histamin v potravinách
Zatímco intolerance laktózy nebo lepku je veřejnosti poměrně dobře známa, nesnášenlivost histaminu zatím trochu unikala pozornosti. Přitom jde o rozšířený problém s potenciálně závažnými zdravotními důsledky. „Látka nazývaná histamin je přirozenou součástí živých organismů – rostlin, živočichů i lidského organismu. Vzniká také při přirozené fermentaci, například během skladování, zpracování či zrání potravin, často se používá v potravinářském průmyslu pro vylepšení chuti,“ sdělil hlavní lékař. Histamin se ve velké koncentraci vyskytuje například ve zrajících a uzených sýrech, salámech a jiných masných výrobcích, v mořských plodech či mase tuňáka, v čokoládě, kyselém zelí, rajčatech a kečupu, v šampaňském nebo v šumivém a červeném víně, samozřejmě i v různých polotovarech. „Za normálních okolností příjem těchto potravin nemusí být žádný problém, protože enzym diaminoxidáza (DAO) se v tenkém střevě stará o to, aby byl histamin biodegradován a poté odbourán z těla. Problém nastává v případě, kdy je enzymu DAO nedostatek nebo má sníženou aktivitu,“ poukázal. Histamin přijatý potravou je pak metabolizován mnohem pomaleji, hromadí se v těle a přes střevní sliznici proniká do oběhového systému, což způsobuje příznaky podobné alergii. Ve skutečnosti se však jedná o projev histaminové intolerance alias HIT.  

Nepříjemné příznaky HIT
Histamin ovlivňuje mnoho částí organismu od kardiovaskulárního a nervového systému přes dýchací cesty a zažívací trakt až po kůži či kostní dřeň. „U každého člověka se může projevit jinak, ale mezi typické příznaky patří například svědění a zarudnutí pokožky, kopřivka či kožní vyrážky, nadýmání, bolesti a křeče břicha, nevolnost, zvracení, průjem a další zažívací potíže, u žen může zhoršovat menstruační bolesti,“ popsal Doc. Kábrt. K dalším syndromům patří závratě, bolesti hlavy nebo migrény, otok očních víček, ucpaný nos či výtok z nosu, kýchání, zúžení průdušek, dechové obtíže nebo astma. Může zapříčinit i svalovou ochablost, poruchy srdečního rytmu a tachykardii (zvýšená tepová frekvence), hypertenzi (zvýšený krevní tlak) či naopak hypotenzi (snížený krevní tlak). V extrémních případech může nastat i anafylaktická reakce, jež může dokonce ohrozit život. Pokud lidé delší dobu pociťují některé ze zmíněných příznaků, měli by situaci raději konzultovat se svým lékařem. Pokud se jedná o histaminovou intoleranci, budou se symptomy postupem času pravděpodobně stále zhoršovat.

Dočasná nebo trvalá intolerance
Příčinou vzniku HIT mohou být genetické předpoklady, zvýšený příjem histaminu v potravě, snížené množství nebo aktivita enzymu DAO, případně kombinace více příčin. „Histaminová intolerance může mít trvalou formu, která je obvykle způsobena genetickým defektem nebo trvalým deficitem enzymu. Tento problém trápí přibližně 1–3 % obyvatel a neustále ovlivňuje jejich kvalitu života,“ sdělil hlavní lékař. V případě dočasné histaminové intolerance se jedná o dočasnou blokádu nebo snížení aktivity enzymu DAO, což může být způsobeno například konzumací určitých potravin, alkoholem nebo některými léčivy, které inhibují, tedy tlumí aktivitu enzymu DAO. „Dočasná forma histaminové intolerance může postihnout každého a mohou se u něj projevit lehčí symptomy, jako je těžký pocit v žaludku, ztráta chuti k jídlu, závratě či bolesti hlavy, které mohou být vyvolány i relativně malým množstvím alkoholu nebo léčiv,“ upozornil. Již v tu chvíli je na místě návštěva lékařské ordinace, což může pomoci předejít rozvoji závažnějších komplikací. Histamin patří do skupiny tzv. biogenním aminů, kromě něj jde třeba o putrescin, cadaverin, tyramin, fenylethylamin, octopamin, dopamin či serotonin, které se rovněž přirozeně vyskytují v různých potravinách. Pokud je ve stravě přítomno více biogenních aminů, které jsou rovněž biodegradovány enzymem DAO, je následkem toho histamin v organismu odbouráván ještě pomaleji. Dnes se proto začíná spíše hovořit o intoleranci biogenních aminů, než o pouhé histaminové intoleranci.

Řešení problémů s histaminem
Pokud si lidé nejsou jisti příčinou svých zdravotních potíží, které mohou souviset s HIT, je vhodné se poradit o dalším postupu se svým osobním nebo praktickým lékařem. Ten může provést tzv. HIT test, který je založen na pozorování souvislosti mezi jejich stravováním a následným výskytem příznaků, případně test na stanovení aktivity enzymu DAO v krevním séru/plazmě. Nebo může doporučit vyšetření alergologem resp. imunologem, který provede alergologický test detekce látek IgE. „Možným řešením histaminové intolerance je dieta s nízkým podílem histaminu, která sníží příjem biogenních aminů a tzv. liberátorů histaminu, které podporují uvolňování histaminu. To jsou třeba citrusové plody, jahody, kiwi, banány, čokoláda či měkkýši. Snížení aktivity enzymu DAO kromě léků může způsobit také nedostatek tzv. kofaktorů, tedy látek, které jsou nezbytné pro funkci enzymu, jako je vitamín C a B6, měď nebo zinek,“ konstatoval hlavní lékař. Pro řešení některých případů dočasné intolerance histaminu stačí zavést dietu se snížením množství histaminu, kdy je třeba příjem některých potravin omezit a některým potravinám se zcela vyhnout. Možnou „histaminovou bombou“ je třeba pizza, protože může obsahovat mnoho potravin bohatých na histamin, jako je sýr, salám, uzená šunka, rajčata, droždí nebo mleté maso. V kombinaci se sklenkou červeného vína pak dochází k výraznému zvýšení příjmu histaminu potravou, což se může projevit na příznacích.

Přípravek nahrazující enzym DAO
Možností, jak předejít rozvinutí nepříjemných příznaků HIT, je věnovat pozornost obsahu potravin, pozorně číst etikety a sledovat množství konzervantů. V rámci histaminové diety je však vhodné se vyvarovat nutričního deficitu a neomezovat příjem potřebných živin. „Další možností řešení problému je náhrada nedostatku či malé účinnosti enzymu pomocí doplňku stravy DAOsin, který obsahuje enzym diaminooxidázu (DAO), histamin je potom normálně biodegradován a odbouráván z těla,“ uzavřel Doc. Jan Kábrt. Každopádně platí, že pokud se lidé potýkají s některými z popsaných příznaků, měli by navštívit lékaře, protože tím mohou zabránit nepříjemnému zhoršení situace.

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.