Doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc.

Odborné vzdělání

1994

 • Obhájení habilitační práce na I. LF UK na téma „Diagnosa a léčba některých určených poruch výživy“.

1982

 • Obhájení kandidátské disertace s názvem práce „ Askorbová kyselina v hypofyse, její koncentrace a vztah k adenohypofysárním funkcím“.
 • Složení 2. atestace z vnitřního lékařství.

1982

 • Složení 1. atestace z vnitřního lékařství.

1969-1975

 • Absolvování medicíny cum laude na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Zaměstnání

od 2010

 • Health+

2009

 • Primář interního odd. Clinicum Vysočany

2008–2009

 • Lékař specialista III. Interní klinika VFN, Praha 2

2008

 • Samostatně pracující lékař Nemocnice Na Homolce

2000–2007

 • Primář Interního oddělení Nemocnice Na Homolce

1995–2000

 • Vedoucí lékař Metabolické jednotky III. interní kliniky VFN UK

1995–2000

 • Odborný asistent a od r. 1994 docent na III. interní klinice VFN UK

1978

 • Sekundární lékař III. Interní kliniky VFN UK

1975–1978

 • Řádný aspirant Ústavu patologické fyziologie na I. LFUK v Praze

Členství v profesních společnostech

 • Člen Evropské společnosti parenterální a enterální výživy
 • Člen Výboru Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • Člen České gastroenterologické společnosti
 • Člen České diabetické společnosti
 • Člen Internistické společnosti

Ostatní profesní aktivity

 • Spoluorganizace a aktivní účast na mezinárodním lékařském kongresu ESPEN v Praze, 2007.
 • Školitel výkonu umělá výživa a metabolická péče s akreditací Interna – Nemocnice Na Homolce.
 • Více než 20 letá pedagogická práce s výukou mediků na I. LFUK a od r. 2000 externě na 3. LFUK.
 • Celkově více než 100 odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech převážně s tematikou poruch metabolismu a výživy.
 • Odborné záliby – lékařská terminologie, spoluautor lékařského výkladového slovníku – „Lexicon Medicum“, nakl. Galén.

Jazykové znalosti

 • Angličtina - plynně
 • Ruština - komunikativní úroveň

Zájmy

 • Lyžování, jízda na kole, vysokohorská turistika, cestování, kultura.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.