Vzdělávání

Naše sesterská organizace AHCM – Academy of Health Care Management – je platformou, kde se spojují poznatky z 30 let vývoje českého zdravotnictví, moderní trendy ovlivňující zdravotní systémy v USA, Evropě i jinde ve světě a úspěšné postgraduální vzdělávací metody zejména z anglosaského prostředí.

MBA ve zdravotnictví – vzdělávací program pro vedoucí pracovníky zdravotnických institucí
LL.M. v medicínském právu, bioetice a moderních technologiích ve zdravotnictví – postgraduální právnické studium specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR
Organizujeme konference a semináře zaměřené na aktuální otázky českého zdravotnictví.
Pořádáme kurzy a semináře na míru zákazníkům z řad zdravotnického managementu, farmaceutických a dodavatelských společností.
učebna AHCM