Systém preventivní péče

Přístup orientovaný na prevenci předchází mnoha chronickým onemocněním a nabízí maximum pro průběžné udržení vašeho zdraví. Naším cílem je váš dlouhý, zdravý, aktivní a spokojený život.

Vedoucí lékaři health plus

Primární a sekundární prevence

V Health+ klademe důraz na individuálně zaměřenou primární prevenci, která předchází rozvoji nemocí. Stejně tak se zaměřujeme i na prevenci sekundární. Nemoc v časném stadiu diagnostikujeme, úspěšně léčíme a zajišťujeme, aby se její průběh nezhoršoval.

Naše péče vychází nejen z plošných populačních doporučení, ale také z posouzení vašich individuálních rizik.

Vaše anamnéza a zdravotní plán

Základem naší preventivní prohlídky je hodinová konzultace, během které s osobním lékařem detailně proberete svou rodinnou i osobní anamnézu.

Při dalších vyšetřeních bude váš lékař interpretovat nové výsledky v kontextu předchozích, stanovovat zdravotní trendy a zdravotní plán včetně toho, jak se ho doposud daří naplňovat.

osobní lékař doc. Jan Kábrt
sonografistka dr. Hynková

Nejdůležitější pilíře preventivní péče

Pravidelné prohlídky  
Cílená laboratorní a zobrazovací vyšetření
Účast v doporučených screeningových programech
Očkování
Zdravý životní styl

Preventivní péče v našich programech

Součástí základní preventivní prohlídky v programu Granát je analýza biochemických hodnot, jako je cholesterol, krevní cukr nebo kyselina močová. Při jejich indikaci posuzujeme nejen obecná rizika, jako je váš věk, ale i rizika individuální – rodinná anamnéza, stravovací návyky, kouření či nadváha.

Pokud jste našimi klienty v programech Safír nebo Diamant, na každé preventivní prohlídce vám sonografem vyšetříme oblast břicha a analyzujeme široké spektrum biochemických parametrů. U žen nad 40 let vyšetřujeme kostní metabolismus či hodnotu vitaminu D a u mužů hladinu hormonů. Toto nám dá komplexní obraz vašeho zdravotního stavu.

odběrové centrum

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.