Zdravotní rady pro těhotné ženy

No items found.

Těhotenství je mimořádnou událostí v životě každé ženy. Gynekolog Health+ MUDr. Ivan Ročárek proto nastávajícím maminkám poradil v několika zásadních oblastech, jimž je v období gravidity zapotřebí věnovat pozornost, aby vývoj plodu proběhl správně.
Gravidita představuje jistě zásadní a vítanou etapu v životě ženy, bohužel může způsobit také řadu zdravotních komplikací jak pro ženu, tak pro plod. V praxi rozlišujeme takzvané gestózy, což jsou choroby probíhající pouze během gravidity, které nemohou vzniknout mimo ni a po porodu velmi rychle mizí. Další skupinu rizik představují nemoci vznikající mimo těhotenství, které se mohou díky graviditě zhoršovat a eventuálně poškodit zdraví těhotné ženy i plodu. Tyto choroby přetrvávají i po porodu a měly by být léčeny příslušnými specialisty. Lékaři jsou často dotazováni, zda jde oběma skupinám nemocí nějak předcházet, jak je to s jejich léčbou a lze-li minimalizovat vznik komplikací, které jsou s nimi spojeny. Nutno říci, že gestózám je prakticky nemožné předcházet, léčí se symptomaticky. Různé teorie snažící se vysvětlit jejich původ zatím selhávají. U druhé skupiny onemocnění, které léčí buď gynekolog, případně ve spolupráci s potřebnými specialisty z oborů vnitřního lékařství, neurologie, ortopedie apod., je terapie kauzálnější, tedy dle konkrétní příčiny. Dosti často je důležitý časový faktor vzniku onemocnění, zda k němu došlo před začátkem, či až během gravidity. Tato oblast je značně rozsáhlá a často je nutné měnit předepsanou medikaci kvůli potenciálně negativnímu vlivu na plod. V oblasti prevence je zmiňována tzv. prekoncepční příprava, kterou je doporučeno provádět zpravidla několik týdnů nebo měsíců před početím. V jejím rámci je žádoucí dostat u budoucí maminky stávající onemocnění do klidové fáze a stabilizovat medikaci neohrožující otěhotnění či vývoj plodu. Proto by ženy před početím měly situaci konzultovat s osobním/praktickým lékařem, případně se specialisty, kteří o ně pečují.

Jak důležitou roli hraje při těhotenství věk budoucí maminky a jaký může mít vliv na její zdravotní stav a vývoj dítěte?
V dnešní době je často zmiňován rostoucí věk gravidních žen. Věk je určitě pro správný vývoj gravidity důležitý. Někdy mi však přijde, že je poněkud přeceňován, což může nezřídka vést ke zbytečnému stresování budoucích maminek. Viděl jsem mnoho těhotných žen kolem 40 let i po čtyřicítce, které vše zvládaly velmi dobře a byla s nimi i dobrá spolupráce v ambulanci či na porodním sále. Sice panují oprávněné obavy z možného genetického poškození plodu, ovšem ty je možné díky rozvíjející se biochemické a genetické diagnostice minimalizovat. Tím samozřejmě nechci říci, ať ženy odkládají otěhotnění na co nejpozdější čas, ale nerad straším katastrofickými scénáři. Základem správného průběhu těhotenství je zodpovědné dodržování všech doporučení od lékaře.

Z jakých důvodů u žen dochází k rizikovému těhotenství?
Často se setkáváme s pojmem rizikové těhotenství. Jde o stav, kdy je gravidita komplikována nějakým závažnějším gynekologickým onemocněním, komplikacemi v předchozí graviditě, či závažnější doprovázející chorobou z jiné oblasti medicíny, než je gynekologie. Tento pojem je spíše český a neexaktní. V anglosaských zemích je termín high-risking pregnancy rezervován pro situace, kde je těhotná žena vysloveně ohrožena na životě, jako jsou například stavy po transplantacích, závažná srdeční onemocnění nebo závažná onkologická léčba.

Je během těhotenství nutné zamezit styku s domácími zvířaty? Jak je to například s rizikem nákazy toxoplazmózou od domácích koček?
V souvislosti s těhotenstvím často padají dotazy ohledně domácích zvířat, může-li přítomnost domácího mazlíčka znamenat riziko. Existují tzv. anthropozoonózy, což jsou infekční choroby přenášené ze zvířat na člověka. Mohou způsobit potracení, často opakované, a také vrozené vývojové vady plodu. Ovšem díky kvalitní veterinární péči jsou naštěstí velmi vzácné. V české kotlině bývá zmiňováno rovněž parazitární onemocnění nazývané toxoplazmóza, které může být přeneseno kočkou či nedokonale tepelně zpracovaným vepřovým masem. Přiznám se, že akutní toxoplazmózu jsem za 35 let své praxe viděl asi u sedmi těhotných žen. Častější bývá přítomnost chronických protilátek proti toxoplazmóze již před těhotenstvím. Tyto protilátky mají protektivní charakter, zabraňují akutní reinfekci a mají tedy ochranný charakter. Dnes jsme schopni zjišťovat výši hladin akutních či chronických protilátek a zvažovat tak možnost léčby v graviditě. Ta bývá zpravidla dlouhodobá, podávají se antibiotika (Rovamycine) a léčbu řídí infekcionista podle hladiny protilátek.

Jaké složení potravy je ideální pro správný průběh těhotenství? Jaké vitamíny, minerály či kombinované doplňky stravy doporučujete v rámci prevence pro těhotné ženy?
Vitamíny a stopové prvky v graviditě jsou vděčným tématem mnoha publikací. Některé z nich ženy varují před nedostatkem selenu, molybdenu a jiných prvků v těhotenství, což podle nich může vést k obavám, že potomek bude zralý do pomocné školy, bude fyzicky zaostalý či bude trpět těžkými vývojovými vadami. Ale u žen s normálními stravovacími návyky a s normálním složením stravy není nutné se těchto chmurných vidin obávat. Protože pestrá strava dodává dostatek drtivé většiny potřebných vitamínů i minerálů. Určitý problém vidím u jódu, neboť v ČR je jeho jediným zdrojem kuchyňská sůl a vzhledem k omezené konzumaci mořských ryb, které jsou bohatou zásobárnou jódu, je česká populace obecně s hladinou tohoto prvku na štíru. Problém lze snadno vyřešit v lékárně, kde nastávajícím maminkám rádi prodají celou plejádu vhodných těhotenských vitamínů a stopových prvků v tabletách, jedna tableta denně je zcela dostatečná. Vhodný je rovněž vyšší přísun železa a kyseliny listové, což jsou základní stavební kameny pro krvetvorbu matky i plodu.

Jedním z rizikových problémů je těhotenská cukrovka. Jak vyšetření konkrétně probíhá a jak se postupuje, pokud je zjištěna těhotenská cukrovka?
V dnešní době jsou všechny těhotné ženy testovány na těhotenskou cukrovku, výsledek testu je zapsán v jejich těhotenské legitimaci. Podstatou vyšetření je stanovení hladiny glukózy na lačno a následně po standardizované dávce glukózy. V případě pozitivního nálezu je většinou dostatečná léčba dietou s kontrolami krevního cukru, při zvyšující se hladině je někdy nutná léčba perorálními antidiabetiky či inzulinem, což řídí diabetolog.

Jak život těhotných žen ovlivňuje dlouhotrvající pandemie covidu-19? Je vhodné se během těhotenství očkovat? A jak postupovat, pokud těhotná žena onemocní covidem?
Covidová pandemie dala vzniknout řadě otázek souvisejících s graviditou a samozřejmě také s možností vakcinace v těhotenství. Podle dosavadních statistik u těhotných s covidem-19 lze říci, že obávaný vliv nového koronaviru na vývoj plodu nebyl přesvědčivě potvrzen. Obecně je přijímán fakt, že průběh covidové infekce u těhotných žen je závažnější a nebezpečnější v souvislosti s délkou gravidity. Existují také případy, kdy muselo být těhotenství ukončeno předčasným císařským řezem, toto je však naštěstí velmi vzácné. Léčbu v komplikovaných případech musí řídit tým lékařů – intenzivistů, kteří také stanovují prognózu pro plod. Tím se dostáváme k hojně diskutované problematice proticovidové vakcinace gravidních žen. Přes původní, dosti rezervovaný postoj k očkování u těhotných v Česku se díky statistikám z USA, Kanady a Velké Británie dostáváme k jednoznačnému názoru – očkovat a čím dříve, tím lépe. Ve Velké Británii dokonce doporučují očkovat přednostně těhotné se závažnými chorobami mimo oblast gynekologie a porodnictví, neboť případné covidové onemocnění ženy ohrožuje mnohem více než eventuální vedlejší účinky vakcinace. Lze tedy s klidným svědomím říci, že doporučujeme těhotným vakcinaci v jakékoli fázi gravidity.

Můžete poradit, jak řešit některé typické problémy v těhotenství, jako je třeba nevolnost a zvracení, pálení žáhy, křeče v nohou a křečové žíly, bolesti zad či zácpa?
V těchto případech někdy pomohou „babské“ rady, ale většinou je třeba vhodná medikace, kterou je nejlepší řešit přímo s gynekologem.

Děkujeme za rozhovor.

Foto: Depositphotos.com

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.