Prevence proti diabetu

Zhruba každý desátý člověk v ČR trpí diabetem mellitus, tj. cukrovkou, která dokáže velmi výrazně zhoršit jejich kvalitu života. MUDr. Barbora Jónová prozradila, proč je tak důležitá včasná diagnostika a jaké jsou doporučené rady pro prevenci tohoto vážného onemocnění.

No items found.

Diabetes alias cukrovka je jednou z nejrozšířenějších a nejzávažnějších civilizačních chorob. Kolik lidí v ČR tímto onemocněním trpí a kolik lidí potenciálně ohrožuje?
Výskyt diabetu v ČR významně narůstá, hovoříme o novodobé epidemii. Za posledních 20 let se počet diabetiků zdvojnásobil. Může za to především nárůst obezity kvůli snížené fyzické aktivitě a nepřiměřeně velkému energetickému příjmu. Aktuálně se v ČR s diabetem léčí více než milion obyvatel. Navíc se odhaduje, že přibližně čtvrtina ze skutečného počtu diabetiků není diagnostikována. Jsme tedy v situaci, kdy každý desátý občan ČR má cukrovku. V rámci Evropy je naše země bohužel na prvních příčkách v počtu nemocných diabetem. O závažnosti této nemoci svědčí i fakt, že ročně na komplikace diabetu v ČR zemře více než 20 tisíc lidí.

Můžete shrnout, jaké jsou rizikové faktory pro rozvoj diabetu?
Mezi rizikové faktory pro vznik diabetu 2. typu, který se u nás vyskytuje zhruba v 90 %, patří nadváha a obezita, genetická predispozice, snížená fyzická aktivita, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina lipidů v krvi, vyšší věk a předchozí výskyt diabetu během těhotenství.

Jakých varovných příznaků by si lidé měli všímat a včas navštívit lékaře?
Diabetes je zákeřné onemocnění hlavně tím, že pacienti dlouho nepociťují žádné příznaky. Je tedy důležité dbát na prevenci, cukrovku včas diagnostikovat a zahájit léčbu ještě před rozvojem komplikací. Pokud je onemocnění již v pokročilé fázi, projevuje se častým močením, a to i v noci, s tím související nadměrnou žízní, dále pak zvýšenou chutí k jídlu, celkovou slabostí a únavou. Mohou se objevit kožní a urogenitální infekce a poruchy zraku.

Jaký je rozdíl mezi diabetem 1. a 2. typu? Jak se projevují a jaký typ je nebezpečnější?
Diabetes 1. a 2. typu jsou zcela odlišná onemocnění co se způsobu vzniku týče. U diabetu 2. typu hraje hlavní roli tzv. metabolický syndrom spojený s obezitou, zvýšenou hladinou tuků v krvi a zvýšeným tlakem, který má za následek zhoršenou citlivost tkání na inzulín. Jedná se tedy o relativní nedostatek inzulínu. Tento typ diabetu vzniká v pozdějším věku, dříve byl nazývaný jako tzv. stařecká cukrovka. V dnešní době se však bohužel vzhledem k nárůstu obezity u dětí vyskytuje i v této věkové kategorii.
Diabetes 1. typu je na rozdíl od 2. typu tzv. autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém poškodí buňky ve slinivce břišní, které produkují inzulín. Vzniká v naprosté většině v dětství či mládí a vyžaduje celoživotní léčbu inzulínem. Příznaky jsou podobné jako u 2. typu, navíc se objevuje hubnutí.
Porovnání, který typ diabetu je nebezpečnější, je velmi obtížné. Diabetes 1. typu vzniká u mladší populace, je tedy větší časový prostor pro rozvoj chronických komplikací, ale vše závisí na způsobu, jakým je cukrovka léčena. Nejen ze strany lékaře, ale záleží především na spolupráci pacienta.

Jaká jsou doporučená preventivní opatření pro předcházení rozvoje diabetu?
Preventivní opatření pro rozvoj diabetu 2. typu souvisí se zmiňovanými rizikovými faktory. Jde tedy o dodržování zásad zdravého životního stylu, jako je racionální strava a dostatečná fyzická aktivita. Prevence diabetu 1. typu je mnohem obtížnější i s ohledem na to, že příčina vzniku je stále předmětem zkoumání.

Jaký jídelníček je doporučován v rámci prevence proti cukrovce?
Doporučená je racionální strava s vyváženým poměrem základních živin, vitamínů i minerálů. Je nutné se vyvarovat hlavně velkého množství tuků, volných sacharidů, uzenin, smažených pokrmů a většího množství alkoholu. Omezit solení. Naopak je vhodné zvýšit příjem vlákniny především ve formě zeleniny a celozrnného pečiva. V neposlední řadě dodržovat pravidelný pitný režim.

Jaká míra pohybových aktivit je v rámci prevence optimální?
Doporučuje se pravidelná aerobní aktivita, ideálně 3–6x týdně v trvání 30–45 min, při které je dosaženo 60 % maximální zátěže. Jedná se o aktivitu, u které se člověk zapotí, zadýchá, ale je ještě schopen konverzovat. K nejvhodnějším sportům patří rychlá chůze včetně nordic walking, běh, plavání, jízda na kole, běh na lyžích či tanec. Vše závisí na věku, fyzické kondici a přidružených onemocnění jedince.

Jak často je vhodné provádět měření cukru v krvi u člověka se silnými rizikovými faktory? Je potřeba pro toto měření vždy navštívit lékaře, nebo lze využít glukometr pro domácí použití?
Jak jsem zmiňovala, je potřeba klást důraz na včasnou diagnostiku, protože toto onemocnění může dlouho probíhat bezpříznakově a včasná léčba významně oddálí či zcela zabrání vzniku chronických komplikací. U klientů s rizikovými faktory je třeba testovat hladinu cukru v krvi nalačno minimálně 1x ročně, u ostatních od 40. roku věku alespoň 1x za 2 roky. Měření cukru glukometrem může sloužit jako orientační metoda, ale pro diagnózu je vždy nutný odběr žilní krve nalačno.

Jak se diabetes konkrétně diagnostikuje, jak probíhá vyšetření a kdo ho provádí?
Diagnózu cukrovky určuje vždy lékař, a to na základě krevních odběrů. Stanovuje se hladina cukru v krvi, popřípadě se provádí tzv. glykemická křivka, tj. vypití standardizované sladké tekutiny a měření hladiny cukru v krvi nalačno a po 2 hodinách, u těhotných i po 1 hodině. Dále se z krve vyšetřuje tzv. glykovaný hemoglobin, který vypovídá o hladině cukru v krvi za poslední 3 měsíce, a moč na přítomnost cukru. V rámci určení typu diabetu a pokročilosti onemocnění provádíme další podrobnější vyšetření.

Jaké možnosti v rámci diagnostiky a terapie klientům nabízí Health+?
Klienti se mohou objednat do naší diabetologické ambulance, kde jim vysvětlíme všechno potřebné, domluvíme se na dalších vyšetřeních a způsobu léčby. Health+ nabízí klientům komplexní diabetologickou péči zahrnující kompletní diagnostiku, léčbu, edukaci a sledování případných komplikací.

Cukrovka je nevyléčitelným onemocněním. Můžete říci, v čem dnes spočívá její léčba?
Léčba diabetu je komplexní a má za cíl zlepšení kvality života klienta. To znamená zabránění či oddálení vzniku komplikací. Nezajímá nás jen hladina cukru, ale i krevní tlak, hladina lipidů a vývoj tělesné hmotnosti. Základem je spolupráce klienta a dodržování režimových opatření, mezi která patří již dříve zmiňovaná dieta a fyzická aktivita. Dalším pilířem léčby jsou léky ve formě tablet nebo injekcí.

Jsou v rámci prevence, diagnostiky či terapie diabetu v posledních letech nějaké novinky?
V posledních letech prošla diabetologie významným rozvojem především v oblasti léků a v rámci technologií týkajících se měření hladiny cukru v krvi a aplikace inzulínu. K dispozici jsou našim klientům nejmodernější preparáty jak v tabletové formě, tak i formě injekční, které mají významný vliv nejenom na snížení hladiny cukru, ale i na tělesnou hmotnost, krevní tlak a navíc chrání srdce a ledviny.

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.