No items found.
9
.
10
.
2023

Nové služby v Health+

Nové služby Health+

No items found.

Nový přístroj Aireen

V diabetologické ordinaci Health+ nově nabízíme možnost vyšetření pomocí přístroje Aireen.

Aireen® je nová SW technologie založená na umělé inteligenci. S využitím nejmodernější fundoskopické kamery analyzuje digitální snímky očního pozadí a diagnostikuje patologické změny na sítnici a cévách. Zatím je Aireen zaměřena na diagnostiku očních komplikací doprovázejících cukrovku (diabetes) tzv. diabetickou retinopatii. Diabetická retinopatie je hlavním očním projevem cukrovky a je bohužel druhým nejčastějším důvodem slepoty. Předpokládáme ale, že využití této technologie bude v blízké budoucnosti možné i na další diagnózy. Je to první krok k provádění neinvazivního, bezbolestného screeningu chronických nemocí očního pozadí.

Jestliže se léčíte s cukrovkou, je doporučeno vyšetření očního pozadí v intervalu 1× ročně.  Provádí se v rámci pravidelných diabetologických prohlídek, nebo je možné se objednat přes naši recepci na obvyklém telefonním čísle 227 071 111.

Kombinovaný test Covid-19/Chřipka/RS virus

Nově je v našich ordinacích k dispozici kombinovaný test Covid-19/Chřipka A+B/ RS virus. Jedná se o antigenní test prováděný výtěrem nosu tak, jak ho asi většina z nás zná z období epidemie onemocnění covid-19. Test je určen pro dospělé i děti starší 2 let. Test je vhodné provést během prvních 7 dnů od nástupu příznaků.

Vedle covidu nám kombinovaný test umožňuje diagnostikovat i chřipku typu A či B a RS (respirační syncytiální) virus. Všechny tyto virové respirační infekty jsou vysoce nakažlivé, s podobnými příznaky, a jejich epidemie obvykle probíhají typicky v podzimních a zimních měsících. Díky testu budeme schopni přesněji určit původ příznaků onemocnění dýchacích cest, snížit nevhodné používání antibiotik, případně předepsat vhodné antivirové léky v případě potvrzené diagnózy covid-19.

Fyzikální terapie

Naše fyzioterapeutické služby v Health+ Radlická od listopadu rozšiřujeme o fyzikální terapii. Máme k dispozici nový aplikační přístroj vybavený 2 kanálovou elektroterapií a ultrazvukem.Elektroterapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na průchodu elektrického tkáněmi organizmu. Elektrický proud je aplikován kontaktně pomocí elektrod přímo přes kůži pacienta.  Využití zejména pro:

  • léčbu akutní a chronické bolesti,
  • léčbu dysfunkcí svalového či nervového systému,
  • léčbu poúrazových stavů spojených s poruchou hybnosti kloubů,
  • zmírnění akutního a chronického edému,
  • podpora periferního krevního oběhu.

Ultrazvuková terapie je neinvazivní terapeutická metoda, která využívá mechanickou energii podélného vlnění pronikajícího hluboko do měkkých tkání organismu, což vede ke zvýšení lokálního prokrvení a metabolismu. UZ terapie je určena zejména:

  • k léčbě poruch svalové a vazivové tkáně,
  • k léčbě posttraumatických stavů – například zmírnění edému a urychlení procesu hojení.

Fyzikální terapie i ultrazvuk mohou být aplikovány na základě indikace lékaře.

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.