No items found.
14
.
4
.
2020

MUDr. Šubrt v deniku E15 : Pandemie přinese popularizaci elektronického zdravotnictví

Zdravotnické systémy většiny zemí světa včetně Česka se kvůli pandemii COVID-19 nacházejí v mimořádné situaci. Je zásadní zapojit všechny dostupné procesy eHealth, tedy elektronického zdravotnictví.

No items found.

České zdravotnictví okolo digitalizace a propojení elektronické zdravotní dokumentace (EHR – Electronic Health Records) dlouho jen přešlapovalo. Přesto se v posledních letech povedlo uvést do praxe pár věcí, které umožňují omezit fyzický kontakt mezi zdravotníky a pacienty, a to aniž by došlo ke zhoršení kvality lékařské péče. Navíc taková péče může být efektivnější, rychlejší a lépe koordinovaná.

Třeba celostátní systém sdílení obrazové dokumentace (PACS) šetří počet odborných vyšetření, která se často dublují, i kontaktů. Již několik let funguje i tzv. národní standard elektronického značení laboratorních vyšetření, který umožnil zasílání žádanek do laboratoře elektronicky a odesílání výsledků přímo do elektronické dokumentace pacienta. Díky eReceptu a eNeschopence je dnes v jednodušších případech možné bez obtíží ordinovat na dálku, pokud má lékař přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta a zná jeho podrobnou anamnézu. Kdo tyto nástroje eHealth dosud nevyužíval, nyní je začíná oceňovat.

Je možné, že jedním z mála přínosných výsledků celosvětové pandemie COVID-19 může být zpopularizování elektronického zdravotnictví a telemedicíny a lepší pochopení jejich přínosu.

Například klienti kliniky eHealth mohou využívat mobilní aplikaci Health+, která jim umožňuje nahlížet do jejich elektronické zdravotní dokumentace, mít přístup k výsledkům vyšetření i seznamu medikace a dává také možnost přímo komunikovat s pracovníky polikliniky. V podstatě jde o „polikliniku v kapse“.

Současná situace nutí k využívání elektronických služeb nejen zdravotníky, ale vítají ji pacienti. Před pandemií COVID-19 měla ČR nejvyšší počet návštěv lékaře na jednoho obyvatele na světě. Myslím, že k tomu se po skončení aktuální situace již nevrátíme. Polovina z těch devíti každoročních návštěv u lékaře jde vyřešit na dálku.

Nejde jenom o chatování a video rozhovory, eRecepty či eNeschopenky, očekávám také skokový rozvoj telemedicíny. Již brzy budeme mobilní telefon využívat i k tomu, abychom zdravotní data naměřená na domácích tonometrech, glukometrech a dalších přístrojích přenášeli přímo na server našeho lékaře. To umožní průběžné monitorování chronicky nemocných, pružné reagování na změny jejich zdravotního stavu i rychlé řešení zdravotních krizí.

Plná elektronizace a využívání eHealth tak pomůže zvýšit účinnost českého zdravotnictví a v důsledku ušetřit zbytečné finanční náklady.

Přečtěte si článek v deníku E15.

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.