No items found.
14
.
1
.
2022

Dar pro Kliniku pediatrie Všeobecné fakultní nemocnice

Koncem roku 2021 naše poliklinika již podruhé věnovala podstatný finanční dar Švejcarovu nadačnímu fondu dětem – Karlov, jehož cílem je zvyšovat úroveň péče o děti a dospívající v rámci Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolizmu Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Podrobnosti o jeho využití prozradil primář MUDr. Pavel Srnský.

No items found.

Užitečný dar Health+ pro Kliniku pediatrie Všeobecné fakultní nemocnice

Koncem roku 2021 naše poliklinika již podruhé věnovala podstatný finanční dar Švejcarovu nadačnímu fondu dětem – Karlov, jehož cílem je zvyšovat úroveň péče o děti a dospívající v rámci Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolizmu Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Podrobnosti o jeho využití prozradil primář MUDr. Pavel Srnský.  

„Významný sponzorský dar od Health+ stejně jako v předešlém roce věnujeme na nákup kojeneckého / batolecího lůžka pro intermediální péči pro naše malé svěřence na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolizmu (KPDPM) ve VFN. Jde o lůžko s označením TOM 2 od firmy Linet,“ prozradil primář kliniky a zároveň i předseda správní rady nadačního fondu MUDr. Srnský.  

Postýlka pro 2. oddělení
Nové dětské lůžko má moderní design s elektrickým ovládáním, je všestranně polohovatelné a uživatelsky příjemné jak pro zdravotnický personál, tak i pro doprovody, tedy rodiče dětí. „Postýlka je vybavená antidekubitální a protialergickou matrací splňující přísná hygienická kritéria. Bude umístěna na 2. standardním oddělení naší kliniky, kde leží děti s chronickým onemocněním, nebo jsou hospitalizovány v rámci složitějších diagnosticko-terapeutických postupů,“ upřesnil primář KPDPM. První lůžko zakoupené díky finančnímu daru věnovanému naší poliklinikou již v roce 2020 je využíváno na 1. oddělení, kde jsou hospitalizovány děti s akutním, případně infekčním onemocněním.

Špičkový výrobek své kategorie
Health+ s pediatrickou klinikou VFN dlouhá léta úzce spolupracuje. Díky daru od naší polikliniky KPDPM získalo moderní zdravotnický prostředek, který podle primáře snese srovnání s nejlepšími výrobky ve své kategorii. „Špičkovými lůžky této kategorie dnes máme vybavenou především naši Jednotku intenzivní a resuscitační péče. Na standardní odděleních jsou zatím tato lůžka pouze dvě,“ doplnil MUDr. Pavel Srnský. Klinika by jich přitom pro své dětské pacienty využila i více.

Zlepšení prostředí pro pacienty
Švejcarův nadační fond dětem – Karlov, kterému byl dar na nákup lůžka věnován, již více než 25 let podporuje dětskou kliniku VFN v Praze. Vznikl na počest prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc., který po 2. světové válce přebudoval dětskou kliniku v areálu Karlov na moderní ústav. „Nadace se zaměřuje na zlepšení nemocničního prostředí a podmínek, v nichž se naši malí pacienti a jejich doprovody v rámci hospitalizace, nebo při ambulantním vyšetření nacházejí. Zájemci, kteří by chtěli naši nadaci podpořit, najdou veškeré informace včetně přístupu na transparentní účet na webu www.nadacnifondkarlov.cz,“ dodal primář a předseda správní rady nadačního fondu. V minulosti nadace pořádala také veřejné sbírky a benefiční koncerty v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. V posledních dvou letech však tyto aktivity bohužel zastavila epidemiologická situace.

Foto: www.linet.com

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.