Logopedie

Poskytneme vašim dětem všechny typy logopedické péče od prevence a profylaxe (předcházení vzniku řečových vad) přes diagnostiku i odborné poradenství až po individuální tréninkové programy.    


Naše logopedky pomáhají zlepšovat celé spektrum potíží našich malých klientů od drobných řečových vad po rozsáhlé řečové poruchy. Kvůli složitosti češtiny se často objevují rozmanité problémy s výslovností, jako je šišlání, ráčkování a koktání, vývojové vady řeči, ale i specifické poruchy učení. Většinu z nich umíme napravit. Důležité je však začít včas.

Poskytovaná péče

  • Komplexní logopedická péče – prevence, diagnostika a terapii řečových vad a poruch
  • Tréninkové programy pro pomoc při specifických poruchách učení nebo soustředění
  • Výchovné poradenství

Orientační ceník

Stomatologie

Cena od

Vstupní vyšetření/zubní prevence včetně potřebných RTG snímků

0 Kč

Pořízení a vyhodnocení CBCT

1 620 Kč

Fotokompozitní výplň dle rozsahu

2 400 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu primární – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu definitivní – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu v jedné návštěvě – dle počtu kanálků

7 600 Kč

Extrakce zubu

0 Kč

Komplikovaná chirurgická extrakce zubu

5 700 Kč

Korunka keramická

10 000 Kč

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Orientační ceník

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.