Mgr. Šárka Krátká Wagenknechtová

Odborné vzdělání

1992-1997

 • Studium na PedF UK Praha, oborové studium speciální pedagogiky, státní závěrečná zkouška z logopedie, psychopedie, somatopedie

1997-2001

 • Postgraduální studium na IPVZ, klinická logopedie

2001

 • Atestace v oboru klinická logopedie

2011

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Kurzy

 • Tematické a certifikované kurzy (IPVZ, Asociace klinických logopedů, NÚV aj.)
 • 2005 - Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi
 • 2014 - Kurz FIE Standard
 • 2015- Kurz FIE Basic

Zaměstnání

od 2019

 • Health+

2016-2018

 • Klinická logopedie Praha 4, Kamýk, klinický logoped K3, odborný garant předatestační přípravy

2015-dosud

 • Klinická logopedie, Praha 10, Petrovice, klinický logoped

2009-dosud

 • Služby a školení Mladá Boleslav – lektor kurzů Preventista řečové výchovy, lektor kurzů Primární logopedická prevence a Bezvadná řeč

2008-2011

 • ZŠ Praha 4 – Michle, speciální pedagog, školní logoped

2004-2008

 • Dětské integrační centrum s.r.o. Speciálně pedagogické centrum Praha 4, Krč, logoped

2003-2004

 • Soukromá speciální škola Praha 4, Libuš, logoped

2001-2003

 • Nestátní zdravotnické zařízení, Praha 10, Strašnice, klinický logoped

1997-2001

 • Klinická logopedie, Praha 5, Barrandov, logoped

Ostatní profesní aktivity

 • Publikační činnost - spoluautor skript „Řečová výchova a poruchy komunikačního procesu“, SŠMB 2011
 • Publikační činnost - spoluautor skript „Bezvadná řeč“, SŠMB 2013
 • Vedení dětských kurzů Trénink fonematického uvědomování dle B.D. Elkonina
 • Přednášková a osvětová činnost pro mateřská centra a mateřské školy
 • Spolupráce s českými menšinovými školami v Chorvatsku – logopedická péče, lektorování

Jazykové znalosti

 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk – pasivně

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.