Dětská psychologie

Psychologie je samozřejmou součástí našeho komplexního přístupu k zachování zdraví a pohody. A to i v případě vašich dětí.

Naším cílem je zajistit celostní přístup k psychickým i somatickým obtížím. Naši psychologové proto úzce spolupracují s osobními lékaři a ostatními specialisty. Zároveň se zabývají jak klinickou psychologií, tak poradenstvím.

Poskytujeme konzultace ohledně zařazení dítěte do vzdělávacích institucí či poradenství při výběru dalšího stupně vzdělávání. Řešíme psychické potíže od chorobných strachů a úzkostí po poruchy příjmu potravy, soustředění či spánku.

Pro zajištění dobrého duševního zdraví vám poskytneme komplexní psychologickou péči – psychodiagnostiku, systematickou psychoterapii i psychologické poradenství.

Poskytovaná péče

  • Odborná psychodiagnostika a individuální psychoterapie včetně zajištění návazné péče
  • Řešení celého spektra psychických obtíží (depresivní a panické stavy, úzkosti, psychosomatické komplikace)
  • Psychologické konzultace v oblasti komunikace a mezilidských i rodinných vztahů
  • Pomoc při zvládání náročných životních situací a po traumatických životních zkušenostech (vážná nemoc či úmrtí blízké osoby)  
  • Odborné konzultace ohledně zařazení dítěte do vzdělávacích institucí od vstupu do mateřské školy až po nástup do školní docházky a její případný odklad
  • Poradenství v oblasti dalšího vzdělávání včetně výběru oboru středoškolského a vysokoškolského studia podle schopností i osobnostního profilu dítěte, poradenství v oblasti osobního rozvoje  
  • Nácvik relaxačních technik

Orientační ceník

Stomatologie

Cena od

Vstupní vyšetření/zubní prevence včetně potřebných RTG snímků

0 Kč

Pořízení a vyhodnocení CBCT

1 620 Kč

Fotokompozitní výplň dle rozsahu

2 400 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu primární – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu definitivní – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu v jedné návštěvě – dle počtu kanálků

7 600 Kč

Extrakce zubu

0 Kč

Komplikovaná chirurgická extrakce zubu

5 700 Kč

Korunka keramická

10 000 Kč

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Orientační ceník

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.