PhDr. Jana Procházková

Odborné vzdělání

2006

 • Registrace MZd ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

2001-2004

 • Výcvik supervize

1998

 • Funkční specializace v systematické psychoterapii

1997-1998

 • Výcvik supervize krizové intervence

1992-1993

 • Výcvik v rodinné psychoterapii

1984

 • Specializační zkouška pro obor zdravotnictví

1982

 • Rigorózní zkouška – FF UK

1977-1981

 • Výcvik v psychoterapii SUR

1972

 • Výcvik v muzikoterapii

1969-1974

 • Filozofická fakulta UK

Zaměstnání

od 2010

 • Health+

od 2017

 • Nemocnice Na Homolce, Praha 5 – klinický psycholog

od 2000

 • PedF UK, Praha – odborný asistent katedry psychologie

1995-2000

 • Dětské krizové centrum Praha 4 – psycholog – psychoterapeut, vedoucí DKC od září 1999

1994-1995

 • DKC - SOS Dětské vesničky - klinický psycholog

1984-1995

 • Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy – psycholog

1976-1994

 • KÚNZ FN I s P – odd. dětské a dorostové psychiatrie – klinický psycholog a psychoterapeut

1975-1976

 • OÚNZ Praha – východ, kojenecký ústav – psycholog

1975

 • FDL UK Praha – odborný asistent

1974-1976

 • ÚPMD Praha – psycholog

1973-1983

 • Poradna pro VŠ, Praha – psycholog

Ostatní profesní aktivity

 • Externí pedagog Pedagogické fakulty UK Praha – katedra Hv od r. 1990
 • Externí pedagog Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec od r. 1997
 • Externí pedagog FTVS UK Praha od r. 1997
 • Pedagog HTF UK Praha od r. 2002
 • Lektor Psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku SUR od r.1995, supervizor SUR
 • Přednášková činnost na téma Sy CAN, Násilí v rodině, Agresivita u dětí, Mezilidská komunikace, Práce se stresem od r. 1995 (cílové skupiny žáci a studenti ZŠ, SŠ, VŠ, pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, kriminalisté, soudci, policie, sociální pracovníci)
 • Lektor muzikoterapeutických seminářů a kursů pro psychology, pedagogy, lékaře, sociální pracovníky, logopedy, rehab. prac. od r. 1983
 • Lektor výcviku a supervizor krizové intervenceLektor neverbálních technik Pražské psychoterapeutické fakulty od r.1994
 • Lektor VŠ JAK
 • Supervizor v zařízeních školství (diagnostický ústav, dětské domovy), zdravotnictví a sociální oblast (linky důvěry, krizová centra, poradna pro rodinu, Intervenční centra, správa uprchlických zařízení, mateřská centra)
 • Soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, zvl.specializace klinická psychologie
 • Školení pro pracovníky a managery např. firem: MAKRO, Pepsi-Cola, SOLIMPEX, AHOLD, lékárny Lloyds
 • Výběr pracovníků do zahraničních misí – Charita

Členství v odborných společnostech

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - aktivně
 • Ruský jazyk

Zájmy

 • Hudba, divadlo, zahrádka, kočka

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.