Dětská fyzioterapie a rehabilitace

V úzké spolupráci s našimi pediatry sledujeme pohybový vývoj dětí od raného věku až k dosažení dospělosti. Podle doporučení pediatra provede fyzioterapeut vyšetření kvantity a kvality pohybového projevu dítěte.

Rodičům poté navrhne vhodný způsob pohybové stimulace, formou hry či pomocí speciálních technik. Zejména u malých dětí je každodenní terapie v rukách rodičů, fyzioterapeut rodiče zaškolí a následně je koriguje.

Poskytovaná péče:

  • Terapie předčasně narozených dětí
  • Léčba poporodních traumat – torticollis, zlomenina klíčku, paréza plexus brachialis (poranění pažní pleteně)
  • Léčba predilekce (držení hlavičky k jedné straně)
  • Korekce nerovnoměrného nebo opožděného psychomotorického vývoje
  • Léčba ortopedických vad – pes equinovarus, plochonoží, valgozita (vbočení) kotníků, dysplazie (nedostatečný vývin) kyčelních kloubů, skolióza
  • Korekce vadného držení těla, diastázy břišních svalů
  • Rehabilitace poúrazových stavů (po sejmutí sádrové fixace apod.)
  • Dechová fyzioterapie (opakované infekce horních cest dýchacích, astma, vadné držení těla)
  • Kompenzace jednostranné sportovní zátěže

Orientační ceník

Stomatologie

Cena od

Vstupní vyšetření/zubní prevence včetně potřebných RTG snímků

0 Kč

Pořízení a vyhodnocení CBCT

1 620 Kč

Fotokompozitní výplň dle rozsahu

2 400 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu primární – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu definitivní – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu v jedné návštěvě – dle počtu kanálků

7 600 Kč

Extrakce zubu

0 Kč

Komplikovaná chirurgická extrakce zubu

5 700 Kč

Korunka keramická

10 000 Kč

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Orientační ceník

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.