Odborné vzdělání

2014-2017

 • FTN Praha 4 - Krč, Neurologická klinika IPVZ (částečný úvazek při studiu)

1993-1999

 • Magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK se zaměřením na funkční poruchy hybného systému, v květnu 1999 ukončené státní závěrečnou zkouškou

1989-1991

 • Dvouleté nástavbové studium na SZŠ, Alšovo nábřeží, obor: rehabilitační pracovník, odborná maturitní zkouška

1985-1989

 • Studium na gymnáziu v Praze 10, Voděradské ulici, maturitní zkouška

Zaměstnání

od 2016

 • Oddělení dětské rehabilitace, MUDr. J. Haubnerová

2012-2016

 • Rehamed Praha, Centrum rehabilitační medicíny

2007-2011

 • O. G. Group Medical Centre, Fyzioterapie

2004-2007

 • Santé s.r.o., Rehabilitační centrum

2003-2004

 • FN Motol, Klinika rehabilitace

2003

 • Santé s.r.o., Rehabilitační centrum

2000-2003

 • FTN Praha 4 – Krč, Neurologická klinika IPVZ

2000

 • Institut klinické a experimentální medicíny, pracoviště klinické rehabilitace

1999

 • Domov Sue Ryder, Fyzioterapie

1997-1998

 • FTN Praha 4 - Krč, Neurologická klinika IPVZ (částečný úvazek při studiu)

1996

 • FTN Praha 4 - Krč, Neurologická klinika IPVZ

1995

 • FN Motol, dětská část (částečný úvazek při studiu)

1991-1993

 • Poliklinika Budějovická, dětská neurorehabilitace

Ostatní profesní aktivity

Odborné kurzy a stáže

 • Kurz Aktivační systém reflexní lokomoce: kurz A – C, rozsah 240 hodin, ukončení 22. 5. 1998, potvrzení o účasti
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému: ukončen 16. 1. 1999, získání osvědčení
 • Kurz Forma-funkce-facilitace: 8. 7. 2001, Helena Hermachová, získání osvědčení
 • Kurz Terapie skolióz dle Schrothové: 14. 3. 2004, potvrzení o absolvování
 • Kurz Vývojová kineziologie v manuální medicíně, 30. 11. 2003 a 23. 5. 2004, potvrzení o absolvování
 • Kurz Senzomotorická stimulace: 25. – 26. 10. 2006 a 6. -7. 3. 2007, potvrzení o absolvování
 • Kurz Neinvazivní laserová terapie: 26. - 27. 1. 2007, potvrzení o absolvování
 • Kurz Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu: 24. 11. 2007, potvrzení o účast
 • Odborná stáž ve Fakultní nemocnici Ostrava: Odborná stáž v konzervativní terapii dysfunkcí dolních cest močových se zaměřením na fyzioterapii močové inkontinence, 3. – 4. 12. 2007, potvrzení o účasti
 • Kurz Stabilizace páteře - teorie, 10. 6. 2008; praxe, 7. 6. 2011, obě části: potvrzení o účasti
 • Certifikovaný kurz Léčba funkční ženské sterility podle L. Mojžíšové, říjen 2008 - červen 2009, získání osvědčení
 • Certifikovaný kurz: Fyzioterapie inkontinentních pacientů - Ostravský koncept, FN Ostrava - Poruba, 11. - 12. 9. 2010, získání zvláštní odborné způsobilosti
 • Inovační kurz: Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů, 7. - 9. 1. 2011, potvrzení o účasti
 • Certifikovaná kurz MDT (McKenzie) - část A - C, 2012 - 2013, získání osvědčení
 • Odborný kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii - 19. 9. 2015 - Mgr. Urban, osvědčení;Kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, 30.1. - 5. 2. 2016, certifikát o absolvování základního kurzu
 • Certifikovaný kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému, 12. – 16. 12. 2016, certifikát - získání zvláštní odborné způsobilosti
 • Certifikovaný kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku – část C, 20. 3. 2017 - 31. 8. 2018, RL Corpus, Olomouc; mezinárodní certifikát – získání zvláštní odborné způsobilosti
 • Odborný kurz Viscerální manipulace 1 - 3 (břišní dutina, pánev), získání osvědčení, A. Zapletalová, 20. 9. 2019 - 2. 2. 2020, Praha
 • Odborný kurz Ramenní kloub v rukách specialistů, 3. 11. 2020, CKP Dobřichovice
 • Odborný kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých, 10. - 12. 7. 2020, CKP Dobřichovice
 • Bederní páteř a SI kloub, Odborný online kurz, Bc. Štěpán Haškovec, 29. 4. 2020, Roseta
 • Celostní terapie bolestí krční páteře a hlavy, Odborný online kurz, Bc. Štěpán Haškovec, 4. 12. 2020, Roseta
 • Pravidelná účast na odborných fyzioterapeutických konferencích.
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Fyzioterapeut pod registračním číslem 024-0001-8621.

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - aktivně - FCE
 • Německý jazyk - spíše pasivně - dlouho nepoužívám

Zájmy

 • S manželem veteránismus, kultura, literatura, turistika, zahrada

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.