Psychologie

Psychologie je integrální součástí našeho komplexního přístupu k zachování vašeho zdraví a pohody. Naši psychologové úzce spolupracují s osobními lékaři a dalšími specialisty. Tím zajišťujeme celostní přístup k psychickým i somatickým obtížím.  

Naši psychologové se zabývají jak klinickou psychologií, tak poradenstvím ve vztahových otázkách či problémech v zaměstnání. Řešíme řadu psychických potíží od chorobných strachů po poruchy příjmu potravy, soustředění či spánku.

Pro zajištění dobrého duševního zdraví vám poskytneme komplexní psychologickou péči – psychodiagnostiku, systematickou psychoterapii i psychologické poradenství.  

Pořádáme semináře na aktuální psychologická témata.

Poskytovaná péče

  • Odborná psychodiagnostika a individuální psychoterapie
  • Řešení různých typů psychických obtíží (depresivní a panické stavy, úzkosti, psychosomatické komplikace)  
  • Psychologické konzultace v oblasti komunikace a mezilidských vztahů (pracovní, partnerské i rodinné)  
  • Zmapování stresové zátěže a stress management, prevence syndromu vyhoření  
  • Pomoc při zvládání náročných životních situací a po traumatických životních zkušenostech (vážná nemoc či úmrtí blízké osoby)  
  • Poradenství při psychických problémech včetně zajištění návazné péče  
  • Nácvik relaxačních technik  
  • Poradenství v oblasti osobního rozvoje

Orientační ceník

Stomatologie

Cena od

Vstupní vyšetření/zubní prevence včetně potřebných RTG snímků

0 Kč

Pořízení a vyhodnocení CBCT

1 620 Kč

Fotokompozitní výplň dle rozsahu

2 400 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu primární – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu definitivní – dle počtu kanálků

4 300 Kč

Ošetření kořenového kanálku zubu v jedné návštěvě – dle počtu kanálků

7 600 Kč

Extrakce zubu

0 Kč

Komplikovaná chirurgická extrakce zubu

5 700 Kč

Korunka keramická

10 000 Kč

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Orientační ceník

Dentální hygiena

Cena od

Vstupní dentální hygiena

1 650 Kč

Opakovaná dentální hygiena

1 500 Kč

Airflow

680 Kč

*
Léčebný plán a přesná cena ošetření jsou stanoveny v ordinaci lékaře na základě vyšetření.
*
Komerční zdravotní pojištění obvykle nehradí péči ve stejném rozsahu jako veřejné pojišťovny. Rozsah hrazené péče doporučujeme tedy ověřit předem u své ZP.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.