PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Odborné vzdělání

2011

 • Ph.D. titul v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě UK, Praha, disertační práce na téma "Vliv jednotlivých nutričních faktorů na úspěšnost redukčního režimu – prediktory hmotnostní redukce"

2010

 • Státní rigorózní zkouška na Pedagogické fakultě MU v Brně, obor Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy, akademický titul doktorka filozofie (PhDr.), téma rigorózní práce: Obezita - svépomocný manuál

2001-2002

 • Specializace ve zdravotnictví, směr Pedagogická specializace Výživa člověka, Masarykova univerzita, Brno

1997-1999

 • Veřejné zdravotnictví, 3. lékařská fakulta UK, Praha

Zaměstnání

2017

 • Health+

2012

 • OB klinika, Praha – dietolog

od 2011

 • Odborná garantka společnosti Vím, co jím a piju, o.p.s

2011-2012

 • Výuka dietologie pro bakalářský obor "Nutriční terapeut" na 1. lékařské fakultě UK.

od 2003

 • Endokrinologický ústav, Praha – dietolog

Členství v profesních společnostech

Ostatní profesní aktivity

 • Externí spolupráce pro potravinářské firmy.
 • Desítky přednášek pro odbornou i laickou veřejnost, publikační činnost v odborných i populárních časopisech.
 • Přednášková činnost pro korporátní firmy.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Fandíme zdraví - (Národní program zdraví – projekty podpory zdraví MZČR 2016- 2017)
 • Akademie zdravého životního stylu (Novinářská akademie), Národní program zdraví – projekty podpory zdraví MZČR 2015 a 2016
 • Co děláš pro své zdraví ty? (Národní program zdraví – projekty podpory zdraví MZČR 2015)
 • Zdravě jíst a hýbat se – to je oč tu běží! (Národní program zdraví – projekty podpory zdraví MZČR 2014)
 • Evropský rámcový program. Výskyt metabolického syndromu - jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou obezity u dětí a adolescentů. (2008–2011)
 • Multicentrický evropský grant DIOGenes, 6. rámcový program (2005–2009)

Spoluautorství

 • Výukové podklady pro učitele a žáky 1. stupně ZŠ (ve spol. s VZP a jejím projektem Žij zdravě). Metodický portál RVP.
 • COPAT – 10 kroků ke zdravému životnímu stylu a přiměřené hmotnosti (kolektiv autorů, Endokrinologický ústav v Praze, 2010).
 • Stárka, L. a kolektiv. Pokroky v endokrinologii. Praha. Maxdorf. 2007.
 • Mužík, V. a kolektiv. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Příručka pro učitele. Brno. Paido. 2007.
 • Pařízková, J.; Lisá, L. a kolektiv. Obezita v dětství a dospívání – terapie a prevence. Praha. Galén. 2007.

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - komunikativní úroveň
 • Německý jazyk - komunikativní úroveň

Zájmy

 • Badminton, jízda na kole, vysokohorská turistika, plavání, četba, zahradničení

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.