MUDr. Veronika Šturcová Kaliská, FEBU

Odborné vzdělání

2008

 • Atestace v oboru urologie
 • Absolvování mezinárodní zkoušky z urologie a získání titulu Fellow of the European Board of Urology (FEBU)

2005

 • Účast na European Urology Residents Education Programme

2000

 • Stáž Tanta University Hospital, Egypt

1996-2002

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor všeobecné lékařství

Zaměstnání

od 2016

 • Health+

od 2002

 • Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Členství v profesních společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká urologická společnost ČLS JEP

Ostatní profesní aktivity

 • Pravidelná účast na kongresech v České republice i v zahraničí (konference ČUS, konference SUS, CEM, Onkologicko–urologická sympozia, Leading Lights in Urology Meeting)

Přednášková a publikační činnost

 • Význam nálezu perineurální invaze v biopsii prostaty, Ostrava 2003
 • Nefroureterektomie pro uroteliální karcinom horních močových cest kombinovanou technikou nefrektomie a endoskopického strippingu ureteru, Bratislava 2004
 • Mozkové metastázy karcinomu ledviny, Praha 2006
 • Korelace klinického a patologického stagingu v souboru 453 pacientů po radikální prostatektomii, Praha 2008
 • Paratestikulární embryonální rhabdomyosarkom, Praha 2009
 • Radikální prostatektomie u nemocných s PSA nad 2Ong/ml, Praha 2010
 • Záchovné výkony při tumoru varlete, Praha 2010

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - aktivně
 • Francouzský jazyk - pasivně

Zájmy

 • Tanec, folklor, kiteboarding, lyžování, plavání, příroda

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.