Odborné vzdělání

2009

 • Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • Funkční licence F016 - Umělá výživa a metabolická péče

1997

 • II. atestace z interního lékařství - Institut postgraduálního vzděláváni ve zdravotnictví Praha

1992

 • I. atestace z interního lékařství - Institut postgraduálního vzděláváni ve zdravotnictví Praha

1983 – 1989

 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání

od 2019

 • Health+

2008-2019

 • Primář, Interní oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

2010-2011

 • Externí školitel 3.lékařské fakulty UK Praha

1997-2007

 • Interní oddělení Nemocnice Mladá Boleslav - zástupce primáře

1989-1996

 • Interní oddělení Nemocnice Mladá Boleslav - sekundární lékař a práce na lůžkovém oddělení všeobecné interny a gastroenterologickém endoskopickém oddělení

Členství v profesních společnostech

 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká internistická společnost ČLS JEP

Účast na výzkumných projektech

Odborná a publikační činnost

 • 2013 - Studie NN2211-3867. Klinická fáze IV. porovnávající účinnost liraglutidu versus lixisenatidu jako přidané léčby u pacientů léčených metforminem.
 • 2010 - Studie BI 1245.28, Klinická fáze III. porovnávající účinnost a bezpečnost podávání produktu BI 10773 v porovnání s glimepiridem. Zkoušená látka : BI 10773 , selektivní inhibitor Na-glukosového ko-transporteru 2 (SGLT-2).
 • 2010 - Studie NN1250-3724 inzulin SIBA (solubile insulin basal analogue) v porovnání s inzulinem glargine u pacientů s DM 2.typu, klinická fáze III
 • 2009 - Studie č.1218.36, klinická fáze III linagliptin v kombinaci s basálním inzulinem u DM 2.typu
 • 2005-2006 Studie GWCL 0305, GWCL 0404 (účinnost sativexu v léčbě neuropatické bolesti u diabetiků). Klinická fáze III
 • 2003-2005 Studie EC 410, EC 404 (pioglitazon plus metformin versus gliclazide plus metformin v terapii diabetes mellitus 2.typu) Klin.fáze III

Jazykové znalosti

 • Německý jazyk
 • Anglický jazyk - pasivně

Zájmy

 • Cyklistika, čtení, cestování

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.