Odborné vzdělání

1997–2003

 • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR

2007

 • Kurz abdominální ultrasonografie (IPVZ)

2008

 • Specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství

2013

 • MSF International Nutrition Course, Švýcarsko

2014

 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ČLK

2018

 • Kurz: Ošetření triáž pozitivního pacienta do traumacentra – dětský urgentní příjem

2018

 • Kurz Urgentní sonografie (SonoAkademie)

2018

 • Krizové stavy v dětské intenzivní péči – simulační workshop

2018

 • European Trauma Course (ETC) + ETC Instructor potential

2019

 • PALS (Pediatric Advanced Life Support) Course

2022

 • Kurz taktické medicíny, Stop The Bleed certificate

Zaměstnání

od 2023

 • Health+

od 2014

 • Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí, FN Motol, Praha(sekundární lékař, zástupce primáře, vedoucí oddělení, školitel)

2014

 • Ambulance PLDD Slaný, Baby praxe s.r.o. / Restrial

2013

 • Novorozenecká JIRP, Kirkuk General Hospital v rámci projektu MSF („Lékaři bez hranic“), Kirkuk, Irák

2013

 • Dětská nemocnice pro děti s významnou podvýživou a potřebou intenzivní péče, v rámci projektu MSF („Lékaři bez hranic“), Mogadishu, Somálsko

2003–2013

 • Dětské oddělení, Nemocnice Kadaň s.r.o. (sekundární lékař, zástupce primáře)

Členství v profesních společnostech

 • Česká lékařská společnost J.E.P.
 • Česká pediatrická společnost
 • Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
 • Přednášející na kurzu IPVZ – Akutní stavy v dětském věku
 • Aktivní účast na konferencích a webinářích
 • Spoluautor publikace Dětská přednemocniční a urgentní péče (Mladá fronta 2017, Grada 2021)
 • Autor článku /Pediatrie pro praxi
 • Autor článků a přednášková činnost pro MSF „Lékaři bez hranic“ (Česká republika, Rakousko)
 • Pravidelné kurzy první pomoci pro zaměstnance Nemocnice Kadaň, s.r.o. - organizátor (AED Provider Certificate, 2008)
 • 2005-2013 USG vyšetřování dětí ve spádové oblasti Nemocnice Kadaň, s.r.o., ústavní pohotovostní služby na Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Kadaň s.r.o. (USG vyšetřování dětí a dospělých)
 • 2013 USG vyšetřování novorozenců v rámci mise MSF na JIRP v Kirkuk General Hospital, Irák

Jazykové znalosti

 • Angličtina – aktivně
 • Němčina – aktivně
 • Ruština – pasivně

Zájmy

 • Kolo, lyžování, turistika, zahrada, filmy

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.