MUDr. Markéta Hynková

Odborné vzdělání

2012

 • Tříletý radiologický základ

1995-2001

 • 3. lékařská fakulta UK, všeobecné lékařství s preventivním zaměřením

1999-2000

 • Studentská vědecká aktivita: „Prognóza pacientů po PTCA určená pomocí perfuzní scintigrafie myokardu“ na Klinice nukleární medicíny FNKV, konzultant MUDr. Otto Lang, přednosta kliniky

Zaměstnání

od 2015

 • Health+

2010-2015

 • MD a RD

2006-2010

 • Radiodiagnostické oddělení ÚVN Praha, lékař radiologie a zobrazovacích metod, zařazena do oboru neuroradiologie zkušenosti UZ včetně CEUS, CT, VUG, klasické popisy, skiaskopie

2004-2006

 • Oddělení Stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce (oddělení gama nože) sekundární lékař v oboru neurologie

2002-2003

 • Studijní jazykový pobyt ve Velké Británii - FCE, IELTS 7.5 z 9.0

Členství v profesních společnostech

Ostatní profesní aktivity

Publikační činnost

 • S impakt faktorem, Hynková M., Liščák R., Urgošík D., Vymazal J. Radiochirurgická léčba schwannomu trojklaného nervu pomocí Leksellova gama nože. Česk Slov Neurol N 2007; 70/103(2): 178-185. IF 0,366 Lang O., Balonová H.R., Malá M., Procházková M., Abrahamová L., Benešová P., Trešlová L., Anděl M., Kamínek M., Mysliveček M., Feuereisl R., Kallmünzer B., Jebavý P. Myocardial perfusi-on imaging after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) in diabetic patients. Eur J Nucl Med 2001; 28: 1094. IF 3,772
 • Bez impakt faktoru, Lang O., Malá M., Procházková M., Abrahamová L., Benešová P., Trešlová L., Anděl M., Kamínek M., Mysliveček M., Feuereisl R., Kallmünzer B., Jebavý P. Scintigrafie myokardiální perfuze při určování prognózy pacientů po infarktu myokardu léčených akutní PTCA – srovnání pacientů s diabetem a bez diabetu. DMEV 4, 2001, S1, s. 31.Lang O., Malá M., Píchová R., Kleisner I., Procházková M., Abrahamová L., Benešová P., Hynek M., Feuereisl R., Kalmünzer B., Jebavý P., Kamínek M., Mysliveček M. Prognóza pacientů po PTCA hodnocená pomocí časně provedené perfuzní scintigrafie myokardu. Cor Vasa 43, 2001, S4, s. 46.

Přednášková činnost

 • 2000 - Prognóza pacientů po PTCA určená pomocí perfuzní scintigrafie myokardu.Studentská vědecká konference, 3. LF UK, Praha, přednáška.
 • 2000 - Prognostický význam perfuzní scintigrafie myokardu u pacientů po PTCA
 • XXXVII. Kongres DNM, České Budějovice, přednáška.

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - aktivně
 • Německý jazyk - středně pokročilá znalost

Zájmy

 • Tanec, lyžování, cestování, četba, divadlo

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.