MUDr. Markéta Grünermelová

Odborné vzdělání

2004

 • Licence pro výkon vedoucí lékař - primář pro obor neurologie

2000

 • Specializace v oboru neurologie 2. stupně

1995

 • Licence k výkonu lékařské praxe z oboru neurologie

1992

 • Specializace v oboru neurologie 1. stupně

1988-1989

 • Katedra hygieny výživy 3. lékařské fakulty UK, vědecká aspirantura

1988

 • Doktor medicíny, 3. LF UK (MUDr.)

1982-1988

 • 3. Lékařská fakulta Karlovy University, Praha

Kurzy

2009

 • 3rd. Migraiting Course on Epilepsy, Europien Cerfitication in Epileptology for Medical Doctors

2001-2002

 • Kurz klinické elektroencefalografie 1.,2.,3. Část (osvědčení pro samostatnou práci v celé šíři EEG dospělého věku)

1993-1994

 • Akupunktura (osvědčení k výkonu akupunktury)

Zaměstnání

od 2010

 • Health+

1990 – 2010

 • Neurologická klinika IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice sekundární lékař v ambulantním i lůžkovém provozu
 • od r. 2000 – odborná ambulance se zaměřením na záchvatová onemocnění – migrénu a epilepsii
 • od r. 2002 – práce v EEG laboratoři
 • od r. 2005 – vedoucí lůžkové stanice

1988 - 1989

 • Katedra hygieny výživy 3. lékařské fakulty UK, vědecká aspirantura

Členství v profesních společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká neurologická společnost JEP
 • Česká lékařská společnost JEP

Ostatní profesní aktivity

Publikace

 • Přehledné články o bolestech hlavy v časopisech: Causa Subita, Remedia, Medical Tribune, Praktický lékař
 • Článek Tuberózní skleróza - časopis Trendy v medicíně

Jazykové znalosti

 • angličtina
 • ruština

Zájmy

 • cestování, sport, kultura

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.