MUDr. Markéta Fricová

Odborné vzdělání

2002

 • Atestace z radiodiagnostiky II. stupně

2000

 • Rdg. oddělení nemocnice Cochin v Paříži, Francie, Prof. A. Chevrot, Stipendium francouzské vlády a nadace „Le Pont Neuf“¨

1988

 • Atestace z radiodiagnostiky I. stupně

1997

 • Rdg. oddělení nemocnice Laennec v Paříží, Francie, Stipendium francouzské vlády

1988-1995

 • 2. LF UK v Praze

Zaměstnání

od 2010

 • Health+

2009

 • Částečný úvazek sonografistky na poliklinice prof. Řeháka, Praha 5

2008-2009

 • Lékař specialista III. Interní klinika VFN, Praha 2

2003, 2004, 2009, 2010

 • Krátkodobé pracovní pobyty (zástup) na Radiodiagnostickém odd. Universitní nemocnice v Umea, Švédsko

2002

 • Odborný asistent Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK ve FN Motol

od 2002

 • Vedoucí lékař oddělení ultrasonografi e pro dospělé FN Motol

1999-2001

 • Částečný úvazek u 2. LF UK jako externí učitel na KZM FN Motol

1995-2001

 • Sekundární lékař KZM FN v Motole

Členství v profesních společnostech

 • Člen spolku frankofonních lékařů LS JEP
 • Člen GREF (Groupe de Radiologues Enseignantes en Francias)

Ostatní profesní aktivity

 • Externí spolupráce s IPVZ - přednáška na téma Sonografie muskuloskeletálního systému

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Italský jazyk

Zájmy

 • Jazyky, Francie, zahrada

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.