MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

Odborné vzdělání

2008

 • Udělen titul Ph.D. na LF UK v Plzni

2004

 • Licence ČLK pro obor endokrinologie pro výkon funkce vedoucí lékař a primář v nestátním ZZ v oboru endokrinologie

2002

 • Licence ČLK pro výkon lektora v lékařské praxi pro obor pediatrie
 • Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor endokrinologie

1999

 • Atestace z endokrinologie

1995

 • Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění akupunktury v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací

1991

 • Atestace I. stupně z pediatrie

1980-1986

 • Fakulta dětského lékařství University Karlovy v Praze

Kurzy

 • Postgraduální kursy v endokrinologii – aktivní účast – přednášející
 • Aktivní účast na domácích i mezinárodních endokrinologických sympoziích
 • 2005 - Evropský Endokrinologický kongres – aktivní účast Poster : „Objemy štítné žlázy u dospělé populace v ČR ve věku 18-65 let“

Zaměstnání

od 2010

 • Health+

od 2004

 • Endokrinologický ústav – vedoucí odd. klinické endokrinologie od 2004 odborný asistent 3.interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

2003-2004

 • Endokrinologický ústav - zástupce vedoucího odd. klinické endokrinologie

od 1995

 • Lektorská činnost pro IPVZ – akreditace ke školení v sonografii endokrinologických pacientů – sonografie orbit, krku

od 1993

 • Endokrinologický ústav v Praze na klinickém odd. – lékař endokrinolog, ambulantní asonografické vyšetřování oblasti krku a orbit dětí i dospělých

1986-1992

 • Dětská klinika Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů ve Fakultní Thomayerově nemocnici – lůžkové odd. a specializovaná dětská endokrinologická ambulance

Členství v profesních společnostech

Funkce v odborných společnostech

 • 2010 - člen Akreditační komise na MZ ČR v oboru diabetologie a endokrinologie
 • Od 2008 - člen Oborové komise 05 – Pediatrie a genetika Vědecké rady IGA MZ ČR
 • Od 2006 - člen výboru České endokrinologické společnosti JEP

Ostatní profesní aktivity

 • Odborný garant Endokrinologického ústavu pro obor pediatrie pro zdravotní pojišťovny
 • Výzkumná činnost: Hlavní řešitel Grantového úkolu IGA 7370-3: 2003 – 2005 „Zhodnocení sonografických nálezů na náhodně vybraném vzorku dospělé populace ČR – stanovení norem objemu štítné žlázy“
 • Podíl na předchozích řešeních grantových úkolů EÚ : Hodnocení současné úrovně zásobení jódem a stavu štítné žlázy v České populaci a efektivity dosud přijatých opatření.
 • Publikační aktivita : recenzované domácí časopisy, Physiological Research (IF)

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Zájmy

 • Lyžování, jízda na kole, vysokohorská turistika, cestování, kultura

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.