MUDr. Josef Kraus, CSc.

Odborné vzdělání

2008

 • Osvědčení o specializované způsobilosti k výkonu zdrav. povolání lékaře - dětská neurologie, neurologie

2000

 • Licence pro výkon vedoucí lékař - primář zdrav. oddd. pro obor dětská neurologie

1995

 • Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe - obor neurologie, obor dětská neurologie

1983

 • Nástavbová atestace z dětské neurologie

1980

 • Atestace I. stupně z neurologie

1969-1975

 • FDL UK Praha - nyní 2.LF a FN Motol

Zaměstnání

od 2010

 • Health+

2009

 • Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol

Členství v profesních společnostech

Ostatní profesní aktivity

 • Pedagogická činnost - pre - a postgraduální v oboru: dětská neurologie, klinická neurofyziologie, neurogenetika, neuromuskulární onemocnění, neurokutánní syndromy
 • Výzkumná a publikační činnost - dětská neurologie, klinická neurofyziologie, neurogenetika, neuromuskulární onemocnění, neurokutánní syndromy

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Zájmy

 • Profesní

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.