MUDr. Jaroslava Skopová

Odborné vzdělání

1993

  • Specializační průprava v systematické psychoterapii

1985

  • 2. atestace z psychiatrie

1982

  • 1. atestace z psychiatrie

1972–1978

  • 1. lékařská fakulta UK

Zaměstnání

1990–dosud

  • Nemocnice Na Homolce – klinická ambulantní a konziliární péče pro celou nemocnici (do r. 2021 jako vedoucí lékař)

1978–1990

  • Psychiatrická klinika Praha 2 - VFN - sekundární lékař

Členství v profesních společnostech

Ostatní profesní aktivity

  • Ve své práci propojuje jak dosažené psychoterapeutické vzdělání, tak psychofarmakologii.
  • V omezené míře přednáší a publikuje.
  • Protože je v současnosti klinickou prací hodně vytížená, nevěnuje se již žádnému výzkumu.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.