MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

Odborné vzdělání

2005

 • Obhájení prestižní mezinárodní zkoušky pro urology v Paříži - titul FEBU

2004

 • Atestace II. stupně z urologie

1998

 • Atestace I. stupně z urologie

1997

 • Atestace II. stupně z chirurgie

1992

 • Atestace I. stupně z chirurgie

1983-1989

 • Vojenská lékařská akademie Karlovy University - VLA JEP UK v Hradci Králové

Zaměstnání

od 2010

 • Health+

od 2005

 • Soukromá ordinace

1991-2005

 • Nemocnice v Turnově - chirurgie a urologie

1989-1990

 • ÚVN Praha Střešovice - chirurgie a urologie

Členství v profesních společnostech

 • Člen České urologické společnosti
 • Člen Společnosti pro robotickou chirurgii
 • Člen České chirurgické společnosti
 • Člen Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu
 • Člen International Urological SocietyČlen European Association of Urology
 • Člen Corresponding Member of the American Urological Society
 • Člen International Andrological Society
 • Člen redakční rady odborného časopisu pro lékaře - Urologie pro praxi a Endoskopie

Ostatní profesní aktivity

Publikační činnost

 • Hlavní autor, nebo spoluautor více než 150 odborných článků, publikací a přednášek zabývajícím se předemvším urogenitálními infekcemi uroonkologickou problematikou
 • Hlavní autor dvou monografií Skeletální postižení v uroonkologii (Galén 2005) a Infekce močových cest (Galén 2007)
 • Pravidelně publikuje v rámci odborných lékařských programů (české a mezinárodní odborné časopisy)
 • Hlavním autorem a editorem mezinárodního týmu nové multimediální monografie věnované tématu: Karcinom prostaty v éře robotických technologií vydané ve spolupráci s Elektronickou Univerzitou
 • Dokončuje se nová monografie věnovaná karcinomu ledviny, vydání je plánováno na říjen 2010

Přednášková činnost

 • V centru pro robotickou chirurgii a urologii Nemocnice na Homolce od r. 2005 rozvíjí robotické operační techniky na operačním systému daVinci (především okochirurgické - radikální prostatektomie pro karcinom prostaty a rekonstrukční výkony)
 • Pravidelně přednáší v rámci odborných lékařských programů (národní i mezinárodní lékařské sympozia - Vancouver, Stockholm, Praha, Budapešť, Bratislava, Záhřeb, Jakatěrinburg aj.)
 • Odborný lektor - v rámci několika postgraduálních odborných vzdělávacích programů Elektronické Univerzity
 • Spolupráce jako odborný garant s vedením pacientské organizace sdružující nemocné s karcinomem prostaty Arcus - EuropaDona (IKEM Praha)
 • Přednášky - odborná především urologická a uroonkologická problematika pro lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání (IPVZ a ILF Praha)
 • Pomáhá koordinovat a řídit preventivní programy u závažných urologických a onkologických onemocnění ve spolupráci s Arcus - EuropaDona - IKEM Praha, dále v el. formě zdravotnictví programu Zdravíčko, nebo v osvětových a vzdělávacích programech vysílaných v Českým rozhlasem

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk

Zájmy

 • Sport a příroda

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.