MUDr. Gabriele Kováčik

Odborné vzdělání

1995

 • Školení v abdominální ultrasonografii

1993

 • Kurs homeopatie
 • Kurs akupunktury, kredit 1. stupně
 • Nadstavbová atestace - geriatrie

1988

 • Atestace I. stupně - vnitřní lékařství

1982

 • Lékařská fakulta všeobecného lékařství v Bratislavě, obor všeobecné lékařství

Zaměstnání

od 2016

 • Health+

1994–2016

 • Ambulantní nestátní zdravotnické zařízení Santé, s.r.o., jako interní lékařka (1999 - odborný garant Santé, 1999 - 2014 - hlavní lékař Santé, 2014 byla tato funkce zrušena)

1982–1994

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - lůžkové oddělení interní kliniky a LDN, z toho poslední 3 roky jako vedoucí oddělení

Ostatní profesní aktivity

 • Držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání od roku 2005

Členství v odborných společnostech

 • České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká lékařská komora
 • Česká internistická společnost
 • Česká geriatrická společnost

Jazykové znalosti

 • Německý jazyk - mateřský jazyk
 • Anglický jazyk - aktivně

Zájmy

 • Četba, kultura, ruční práce

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.