MUDr. Petr Janský

Odborné vzdělání

1994

 • Atestace z kardiologie

1991

 • Atestace z vnitřního lékařství

1980-1986

 • Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání

od 2020

 • Health+

od 2006

 • Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

2003-2005

 • Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

1992-2000

 • Vedoucí koronární jednotky FN Motol

1987-1991

 • Katedra kardiologie, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha

Zahraniční stáže

1994

 • Texas Heart Institute

1995

 • University of Manchester

Členství v profesních společnostech

 • Evropská kardiologická společnost
 • Česká kardiologická společnost
 • Česká internistická společnost
 • Česká společnost intenzivní medicíny

2012-2016

 • Člen výboru Spolku českých lékařů v Praze

2012-2016

 • Předseda výboru pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti

2004-2012

 • Člen výboru working group Acute cardiac care Evropské kardiologické společnosti

2002-2008

 • Člen výboru České resuscitační rady

2002-2005

 • Předseda výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Ostatní profesní aktivity

 • Národní koordinátor několika desítek mezinárodních klinických studií a registrů
 • Organizátor českých registrů akutních koronárních syndromů CZECH a ALERT-CZ
 • Autor nebo spoluautor řady článků v českých i zahraničních odborných časopisech (h-index 35, i10-index 51)
 • Zástupce šéfredaktora časopisu Akutní a intervenční kardiologie
 • Člen redakční rady časopisu European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care

2006

 • Organizátor sjezdu Acute Cardiac Care Evropské kardiologické společnosti v Praze

2002-2014

 • Organizátor výročních konferencí pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.