MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.

No items found.

Odborné vzdělání

2017

 • Specializovaná způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie

2011

 • Titul Ph.D. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor fyziologie a patofyziologie člověka, téma disertační práce "Vliv mastných kyselin na lipidový metabolismus a redukci tělesné hmotnosti“

1997-2003

 • Studium na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství

Zaměstnání

od 2019

 • Health+

od 2012

 • OB klinika, Pod Krejcárkem 975, Praha 3

2012

 • Výuka dietologie pro bakalářský obor "Nutriční terapeut" na 1. lékařské fakultě UK

2003-2017

 • Lékař - obezitolog, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Endokrinologický ústav, Praha

Členství v profesních společnostech

Ostatní profesní aktivity

 • Multicentrický evropský grant DIOGenes, 6. rámcový program (2005–2009) – spoluřešitel v ČR
 • Evropský rámcový program. Výskyt metabolického syndromu - jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou obezity u dětí a adolescentů. (2008–2011) – spoluřešitel
 • Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících – vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu. (IGA 2011–2015) – řešitel
 • Projekt Vím co jím – Ozdravění výživy a optimalizace pohybu ve školách (2016–2017) – hlavní řešitel
 • Projekt Akademie zdravého životního stylu – Novinářská akademie (2016–2017) – hlavní řešitel
 • Projekt Aktivně a zdravě! (2018) – hlavní řešitel
 • Celkem více než 25 odborných publikací v domácích a zahraničních časopisech

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - komunikativní úroveň

Zájmy

 • Elektronika, PC, četba, vysokohorská turistika

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.