Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.

Odborné vzdělání

1988

 • Úspěšné habilitační řízení a udělen titul docenta chirurgie

1984

 • Úspěšná obhajoba kandidátské disertační práce a udělen titul kandidáta lékařských věd v oboru všeobecné chirurgie

1976

 • Atestace 2. st. z chirurgie

1971

 • Atestace 1. st. z chirurgie

1962-1968

 • 2. LF UK Praha, promoce: 12. června 1968

Zaměstnání

od 2020

 • Health+

2002-2011

 • Primář chirurgického oddělení nemocnice Na Františku

od 1997

 • Stálý konziliář oboru všeobecná chirurgie na soukromé Klinice

1993-2002

 • Přednosta chirurgické kliniky Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (FN Pod Petřínem)

1988-1993

 • Zástupce přednosty chirurgické kliniky FN Pod Petřínem pro léčebně -preventivní činnost

1978

 • Odborný asistent katedry chirurgie dospělých 2.LF UK

1969

 • Sekundární lékař chirurgické kliniky FN Pod Petřínem

1968

 • Sekundární lékař chirurgické kliniky FN Pod Petřínem

1961-1962

 • Sanitář operačních sálů 2. chirurgické kliniky VFN

Členství v profesních společnostech

 • Člen ČLK, chirurgické a gastroenterol. sekce Lékařské společnosti JEP
 • Autor nebo spoluautor 48 publikací a 126 přednášek a odborných sdělení – převážně vše z oboru gastroenterochirurgické problematiky

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – pasivně
 • Ruský jazyk – hovorově

Zájmy

 • Rodina, vážná hudba, koncerty, balet, divadlo, cestování, zahrádkaření

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.